katalog gabinetów stomatologicznych
katalog firm
katalog produktów
materiały i sprzęt
pracownie RTG
ceny usług stomatologicznych
pogotowie stomatologiczne
nowości technologiczne
konferencje
meetingi


Siostry ci±gnie na Zachód

Setki pielgniarek z regionu łódzkiego szykuj si do wyjazdu na Zachód. Okoo 150 uzyskao zawiadczenia o uznaniu kwalifikacji, potrzebne do podjcia pracy w krajach Unii. Wystawia je w cigu ostatnich czterech miesicy Okrgowa Izba Pielgniarek i Poonych w odzi. Cz sióstr ju wyjechaa i pracuje, najwicej w Wielkiej Brytanii, Woszech, Irlandii, Szwecji, Holandii i Austrii. Wci napywaj nowe wnioski.

Setki pielgniarek z regionu łódzkiego szykuj si do wyjazdu na Zachód. Okoo 150 uzyskao zawiadczenia o uznaniu kwalifikacji, potrzebne do podjcia pracy w krajach Unii. Wystawia je w cigu ostatnich czterech miesicy Okrgowa Izba Pielgniarek i Poonych w odzi. Cz sióstr ju wyjechaa i pracuje, najwicej w Wielkiej Brytanii, Woszech, Irlandii, Szwecji, Holandii i Austrii. Wci napywaj nowe wnioski.

Setki pielgniarek z regionu łódzkiego szykuj si do wyjazdu na Zachód. Okoo 150 uzyskao zawiadczenia o uznaniu kwalifikacji, potrzebne do podjcia pracy w krajach Unii. Wystawia je w cigu ostatnich czterech miesicy Okrgowa Izba Pielgniarek i Poonych w odzi. Cz sióstr ju wyjechaa i pracuje, najwicej w Wielkiej Brytanii, Woszech, Irlandii, Szwecji, Holandii i Austrii. Wci napywaj nowe wnioski.


powered by 24travels